Kanter

 

  • Naturkant er en bruddkant som har oppstått naturlig for lenge siden pga. forskyvninger i fjellet.
  • Skifer kan klippes ved hjelp av en skifersaks, opp til 2- 3 cm tykk.
  • Hvis skiferen hugges på en røff måte blir kanten råhugget, noe som gir den et grovere preg.
  • Det spesielle med skifer fra Oppdal er at den kan hugges på samme måte som glass ripes og knekkes. Det gir skiferen en flott kant, som harmonerer godt med overflaten.
  • Skiferen kan også sages noe som gir den en fin slett og matt kant.