Oppdal Sten sikrer seg ressurser

Oppdal Sten har sikkret seg en mye større skiferressurs for fremtiden.

Fra første januar i 2016 inngikk Oppdal Sten en avtale med Oppdal Bygdeallmenning som gjelder i 25 år.
Denne avtalen innebærer at vi nå har sikkret oss et mye større ommråde, som vi kan drive bruddvirksomhet i.
Dette er en veldig viktig avtale for Oppdal Sten og er en ny milepæl for bedriften.
Denne avtalen er med på å sikkre fremtiden for bedriften og våre ansatte.
Det er nå kun vi som har en avtale med Oppdal Bygdeallmenning om fremtidig skiferdrift i Svahøa.
Det er i dette bruddet vi tar ut skifertypen Oppdal Trollheimen som betegnes for å være en lys oppdalskifer.

                               svahoabruddet