Spaltemaskinen – en revolusjon!

Verksmesteren ved Oppdal Sten, Magnar Dørum har i mange år lekt med tanken om å få laget en spaltemaskin som kan spalte ned skiferblokker til emneplater.


I 2011 ble denne en realitet, etter flere års utviklingsarbeid. Magnar Dørum har lagt ned utallige arbeidstimer i skapelsesprosessen av spaltemaskinen. Prosjektleder ved Oppdal Sten Geir S. Jacobsen har også bidratt.

Spaltemaskin just WEB


Prosjektet har vært utfordrende siden en slik maskin aldri før har blitt produsert. Oppdal Sten har hatt et godt samarbeid med Sintef og 5 x Verkstedkompetanse som har bidratt mye når det gjelder de tekniske løsningene. Innovasjon Norge og Skattefunn har bidratt med betydelig finansiell støtte, noe som har hatt stor betydning for at Oppdal Sten har kunnet gjennomført prosjektet. 10 juni 2011 hadde vi den formelle innvielsen av spaltemaskinen med innbudne gjester og involverte i prosjektet.


pning just WEB2 pningsblokk just WEB Magnar just WEB
Verksmester Magnar Dørum og Geir S. Jacobsen May Martinsen (Innovasjon Norge) og ordfører Ola Røtvei Fylkesordfører Tore Sandvik og Magnar Dørum


Spaltemaskinen har vist seg å fungere utmerket, og vi mener at dette er en revolusjon innen skifernæringen i Norge. Dette har medført at den fysiske arbeidsbelastning for den enkelte steinhugger i produksjonen har blitt mye lettere. Tidligere har hoggerne spaltet opp blokkene selv med en håndholdt lufthammer, noe som kan medføre belastningskader på muskel og skjelett pga. vibrasjoner. Det å være steinhogger er et fysisk tungt arbeid, så det er dermed viktig at Oppdal Sten som arbeidsgiver har et fokus på HMS og bidrar slik at arbeidsbelastningen for steinhuggerne reduseres. På sikt har Oppdal Sten AS som mål om at spaltemaskiner skal erstatte den manuelle spalteprosessen helt. Spaltemaskin nummer 2 er allerede planlagt, og vil stå ferdig i 2012- 2013.