Produkter
Her er en enkel beskrivelse av Oppdal Sten sine vanlige produkter: Hvis det skiferproduktet kunden ønsker ikke er omtalt nedenfor,
så anbefaler vi at kunden tar kontak med en av våre forhandlere for videre hjelp.
De fleste produkter produseres i Oppdal Lys, Oppdal Mørk og Oppdal Trollheimen. 

Små bruddheller produseres i tykkelse 10-20, 20–30 og 30-40 mm og har et minstemål på 0,10 m2.
10-20 mm legges i støp. 20-30 mm legges i støp eller sand. 30-40 mm legges i sand. Disse er primært brukt som uteprodukter.
Mellomstore bruddheller produseres i fem sorteringer i tykkelsene 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 og 40-60 mm.
Minstemål 0,20 m2. 5-10 og 10-20 mm legges i støp. 20-30 mm legges i støp eller sand. 30-40 og 40-60 mm legges i et sand.
Disse er primært uteprodukter, men 5-10 og 10-20 mm kan plastres/legges inne hvis man ønsker et litt røft/grovt utseende.
Bruddheller kan også leveres i justert tykkelse etter kundens ønske.

Store bruddheller produseres i tre sorteringer med en minimumsstørrelse på 0,5 m2. 20-30, 30-40 og 40-60mm.
20-30 mm legges i støp eller sand. 30-40 og 40-60 mm legges i sand. Disse er primært uteprodukter.
Ekstra store bruddheller over 1 m2 60–140 mm tykk. Denne typen legges i sand og er et uteprodukt.

Gulvbrudd produseres i tykkelse 10-20 mm eller justert tykkelse. Minstemålet for gulvbrudd er 0,25 m2.
De legges i støp og er et produkt som kan brukes både inne og ute.

Flis med naturplan produseres i fallende lengder i tykkelse 5-10mm, 10-20 mm, 20-30 mm og i
justert tykkelse 12 og 20 mm. Standardbreddene er 20, 30, 40, 50 og 60 cm. Flis kan produseres i formatene 30x60 og 40x60 cm,
kvadratiske flis i målene 30x30 og 40x40 cm. Flis kan også leveres på bestemte mål etter kundens ønske, med hugget eller saget kant.


Flis slipt, Oppdal Lys, Oppdal Mørk, Oppdal Trollheimen og Oppdal Mørk Golan. Produseres i fallende lengder, justert tykkelse 10 mm. Standardbredde 30 cm.
Kan produseres i andre bredder på bestilling. Egner seg både til gulv og vegg. Dette er pimært et inneprodukt men egner seg på fasader utvendig.
Kan på forespørsel produseres i andre bredder eller på bestemte mål.
Flis Antikkbørstet, Oppdal Lys, Oppdal Mørk og Oppdal Trollheimen.
Produseres i fallende lengder, justert tykkelse 10 mm. Standardbredde 30 cm.
Egner seg både til gulv og vegger. Dette produktet egner seg både inne og ute. Kan på forespørsel produseres i andre bredder eller på bestemte mål.
Flis silkebørstet, Oppdal Lys, Oppdal Mørk og Oppdal Trollheimen. Produseres i fallende lengder, justert tykkelse 10 mm. Standardbredde 30 cm.
Egner seg både til gulv og vegger. Dette produktet egner seg best innendørs. Kan på forespørsel produseres i andre bredder eller på bestemte mål. 

Trappetrinn produseres i fallende lengder i standardbreddene 30, 32,5, 35, 40, 50 og 60 cm i tykkelse
20-30 cm, 30-40 mm og i justert tykkelse. De kan også produseres etter mål eller maler (må være eksakte). Kunden kan velge mellom hugget, råhugget eller saget kant.

Terrengtrinn produseres i Oppdal Lys og Oppdal Mørk i standard tykkelse 130-180 mm tykkelse, dybde 35 cm. Lengder fra 80 cm.
Terrengtrinn kan også leveres i justert tykkelse. Kunden kan velge mellom naturkant og saget kant.
Endene på terrenngtrinn med naturkant kan sages for eksakt tilpassing. Bakkanten kan også sages om ønskelig.

Peisplater, ovnsunderlag og gulvheller produseres etter kundens ønske. Da etter mål eller maler (må være eksakte).
Produseres i tykkelse 10 mm - 40 mm eller i justert tykkelse. Kunden har også valget mellom hugget, råhugget eller saget kant.

Avdekning produseres på bestemte mål og tykkelse etter kundens ønske. Avdekning kan også tykkelsesjusteres.
Kunden har også valget mellom hugget, råhugget eller saget kant.

Belegning produseres i fallende lengder i standardbreddene er 30, 40, 50 og 60 cm og i bestemt bredde
eller på bestemte mål etter kundens ønske. Tykkelse: 30-40, 40-60 og 60-80 mm, eller i justert tykkelse. 30-40 produseres med hugget eller saget kant.
40-60 mm og 60-80 mm produseres med saget kant. Tykkere belegning kan produseres på forespørsel med saget kant.
Belegning er et uteprodukt som legges i sand eller støp.

Tråkkheller er kvadratiske eller rektangulære heller som er råhogget (røffe kanter).
De produseres i standardmålene 40x40 cm, 40x60 cm, 50x50 cm i tykkelse 25-40 mm og 60x80 cm, 80x120 cm i tykkelse 30-50 mm.
Primært et uteprodukt som legges i sand eller støp.

Sålbenk, vindusbrett og opptrinn produseres i fallende lengder eller på bestemte mål etter kundens ønske.
Standard breddene er 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5 og 25 cm. Produseres i tykkelse 15-25 mm eller i justert tykkelse. Kan også produseres tykkere om ønskelig.
I tillegg produserer vi sokkellist i breddene fra 6 cm–12 cm i tykkelsen 10-20 mm . Disse produktene leveres med hugget eller saget kant.

Pipeheller produseres på standardmål og etter kundens ønske i tykkelse: fra 20-50 mm.
Standardmål pipeheller: 60x60, 70x70, 80x80, 90x90 og 100x100 cm. Vi kan også produsere pipeheller på bestemte mål.
Vi produserer også sett med hjørnesteiner som pipehellen legges på, samt toppstein som dekorstein oppå pipehellen.

Skifermurstein produseres i flere varianter med hugget kant. 5-8 cm i dybde i tykkelse 30-60 mm,
4-11cm i dybde i tykkelsen 15-50 mm, 8–11 cm dybde i tykkelsen 30-70 mm, 11 cm i dybde i tykkelsen 30-70 mm.
Sorteringen 8-11 produseres og med råhugde kanter (røffere kanter). Murstein kan også produseres med sagde kanter på forespørsel.
Vi produserer også limmurstein som har saget bakkant. Dybden er ca. 2,5–3 cm. Limurstein egner seg der kunden er avhengi av å ha et produkt som ikke bygger mye.
Vi kan også produsere spesialtilpassede hjørnesteiner i limmurstein.

Tørrmur med naturkant produseres i Oppdal Lys og Oppdal Mørk. Tørrmur har 4 sorteringer, de produseres i dybdene
5-12 cm, 10-20 cm, 15-30 cm, 25-45 cm. Kan ved behov sages i bakkant.
Tørrmur med hugget kant produseres i dybdene 10-20 cm og 15-30 cm. Disse kan gjerne kombineres med tørrmur med naturkant i de samme breddene.
Det fører til et større spill i muren samt at den blir enklere å mure. Når det gjelder fremgangsmåte for muring av tørrmur anbefaler vi at du tar kontakt med en
anleggsgartner eller en forhandler.

Murblokk produseres med naturkant eller med borhull i viskant. Produseres i Oppdal Lys og Oppdal Mørk.
De produseres i tre dybder med varierende tykkelser.
Dybde 30-50 cm 120-400 mm tykk, dybde 45-70 cm 150-600 mm tykk og dybde 60-110 cm 150-600 mm tykk. Murblokk mures maskinelt.

Bordplater produseres i mange varianter. Runde bord produseres i diameter fra 70 cm, med huget kant.
Til disse leverer vi en bordfot som er x-formet.
Rektangulære bord produseres etter kundens ønske og kan leveres med hugde eller sagde kanter. Til disse leverer vi x-formede føtter.
Røff sittegruppe produseres i 5 ulike størrelser. Dette er kraftige bordplater og benker. Stettene til bordene og benkene står på høykant og er saget i topp og bunn.
Saget sittegruppe produseres i 2 størrelser. Dette er kraftige bordplater og benker med sagde kanter med naturplan.
Stettene til bordet og benkene er også saget på samme måte.

Kantstein produseres i høyde 15 og 20 cm i fallende lengder, ca. 50 mm tykk.
Torvhold kan produseres i høyde ca. 10 cm i fallende lengder i tykkelsessorteringen 35–50 mm

Kompassrose produseres i tykkelse 8-14 mm. Fargekombinasjoner kan velges av kunden selv.
Standarstørrelser: 80, 100, 120 og 150 cm i diameter. Annen diameter kan produseres på forespørsel. Alle kompassroser leveres komplett med rustfrie bokstaver.