Skiferbruddene

Klevanbruddet
ligger i Drivdalen sør for Oppdal ved foten av Dovrefjell. Der tar vi ut skifertypene Oppdal Mørk og Oppdal Mørk Golan. I dette bruddet driver vi ut skifer gjennom hele året. Oppdal Mørk Golan forekomsten taes ut ved bruk av wiresag kombinert med sprengstoff.

Svahøabruddet
ligger i utkanten av fjellområdet Trollheimen ved Nerskogen nor/vest for Oppdal. I dette bruddet tar vi ut skifertypen Oppdal Trollheimen som betraktes som en lys oppdal skifer. I dette bruddet er det bare virksomhet i sommerhalvåret.

Bruddvirksomheten krever en stor og god maskinpark som tåler tøffe forhold og røff behandling. Bruddene er hjertet i bedriften, så det er viktig at infrastrukturen er god og at planleggingen av bruddet er nøye gjennomtenkt for fremtidig drift.