pic

 

Oppdal Sten AS

Oppdal Sten AS ble stiftet i 1993, da under navnet Hjerkinn Oppdal Sten AS. Det var liten aktivitet de første årene. Høsten 1997 vedtok styret at bedriften skulle ekspandere og Geir S. Jacobsen ble ansatt som ny daglig leder i 1998. Det var da ca. 10 ansatte i bedriften. Samme år ble tomten og produksjonslokalet i Kåsvegen kjøpt. Etter dette har bedriften vokst både når det gjelder omsetning og antall ansatte. Pr. i dag er det i underkant av 40 ansatte i bedriften. I 2008 innførte vi 6,75 timers arbeidsdag for de ansatte i produksjonen og i bruddene, med godt resultat. Oppdal Sten AS har i dag en stabil og god arbeidsstokk med høy kompetanse og mange års erfaring. I Oppdalsmålestokk har vi blitt en betydelig bedrift og en trygg arbeidsplass. I 2011 tiltrådte Petter Bye som ny daglig leder.

picOppdal Sten AS er opptatt av utvikling, og i 2011 ble spaltemaskinen en realitet, den første i sitt slag. Spaltemaskinen ble utviklet av Oppdal Sten AS i samarbeid med Sintef. Den brukes til å dele opp tykke blokker til emner. Etter vår mening er dette en revolusjon for skifernæringen både når det gjelder HMS (helse, miljø og sikkerhet) og produktivitet.

 

 

 

 


picOppdal Sten AS er en IA- bedrift som legger stor vekt på HMS. Vi har et stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og tilrettelegge for den enkelte arbeidstaker. For å oppnå dette har vi ett tett og godt samarbeid med Driv-hms bedriftshelsetjeneste og NAV.

Oppdal Sten AS er opptatt av utvikling, og i 2011 ble spaltemaskinen en realitet, den første i sitt slag. Spaltemaskinen ble utviklet av Oppdal Sten AS i samarbeid med Sintef. Den brukes til å dele opp tykke blokker til emner. Etter vår mening er dette en revolusjon for skifernæringen både når det gjelder HMS (helse, miljø og sikkerhet) og produktivitet.

Oppdal Sten AS er en IA- bedrift som legger stor vekt på HMS. Vi har et stort fokus på å skape et godt arbeidsmiljø og tilrettelegge for den enkelte arbeidstaker. For å oppnå dette har vi ett tett og godt samarbeid med Driv-hms bedriftshelsetjeneste og NAV.