Det nye nasjonalmuseet tar form

Oppdal Sten er nå i sluttfasen av produksjonen til det nye nasjonalmuseet både i bruddet og i produksjonen i Kåsvegen.
Sagene i produksjonen går fortsatt for fullt og det gjenstår nå litt i underkant av 1 000 m2 å produsere til takterrassen på ca 5 800 m2.
Den nye fem akslede Breton-sagen har vært veldig verdifull i produksjonen av spesialsteinene til takterassen. Denne produksjonen har
vært krevende, men vi er trolig ferdig med spesialsteinene i starten av april. Det som gjenstår da er ca 900 m2 rektangulære standarsteiner
på bestemte mål, og disse er det mye enklere og raskere å produsere.

DSC 6657 Kopi        Brettonsag 

Kalibreringsmaskinen har gått jevnlig, slik at vi har fått tykkelsesjustert skiferen til taket til ønsket tykkelse på ca. 5 cm. Hver enkelt stein på taket
er faset, og totalt utgjør dette flere mil med faset kant. Spaltemaskinen har også vært viktig i forhold til emneproduksjon til sagene.

WiresagingWEB      Mørk Golan Brudd Web
 
Uttaket av Oppdal Mørk Golan i Klevanbruddet har gått veldig bra, og forekomsten har vist seg å være velegnet for wiresaging. Deler av bruddet har
egnet seg best til produksjon av blokk som blir videreforedlet i Tyskland til fasaden på nasjonalmusseet. Forekomsten som har vært mer spaltbar, har
blitt brukt til produksjon av takskiferen her på Oppdal. Blokkene har blitt tatt ut i en kombinasjon av wire og sprengstoff. Det har ukentilg gått flere
lass med blokker til Tyskland. Enkelte av blokkene har vært så store og tunge at vi av og til har måtte brukt to hjullastere for å fått de lastet på bilene.

Blokkene som vi har sendt til Hoffmann Natursteine har vært av god kvalitet. Totalt har vi nå sendt ca. 350 lass til Tyskland med blokk for produksjonen
av fasadeskiferen. Dette prosjektet har medført at Oppdal Sten har fått mye ny og verdifull kompetanse for vår fremtidig drift både i skiferbruddene
og i produksjonen.

Blokk nasjonalmuseet Web

Ellingard Naturstein AS har kommet langt i muringen av av fasaden og Steen & Lund AS er godt igang med leggingen av takterassen.


Ellingard 1 Kopi        Ellingard 2 Kopi 
Foto: Ellingard Naturstein                                                                                     Foto: Ellingard Naturstein

Belegning tak Nasjonalmuseet web 1
 
      Belegning tak Nasjonalmuseet web 4
 
 Fasade Nasjonalmuseet web    Fasade Nasjonalmuseet web 2

Skiferarbeidene skal være ferdig i løpet av 2019 og det Nye Nasjonalmusset åpner for publikum i 2020.