Oppdal Sten kapret storordre!

Oppdal Sten er en av de tre tilbyderne som i fellesskap fikk storordren "Torvet i Trondheim".

I prossessen med utformingen av Torvet i Trondheim har det vært et ønske fra byggherren om at det skal lages noe som er typisk for
Trondheim, og som kan kobles til det Trønderske. Skiferen har en sterk forankring i Trøndelag og er fra før allerede brukt en god del i
bybildet i Trondheim på plasser og gater. Det sentrale feltet skal legges i et mønster inspirert etter "trønderåkle" med en blanding av lys
og mørk skifer, dette for at mønsteret skal bli mest mulig fremtredende og korrekt. Den øvrige skiferen i kantsonene på torvet og i
tilgrensede gater skal legges i fallende lengder i ulike bredder, uten krav til mønster.

Trondheim Torg 1
Arkitekt: Agraff Arkitektur AS

Det er også lagt stor vekt på miljøet som skal skapes på torget, og i kantsonene skal det beplantes en del og skapes mange offentlige
sitteplasser som blir tilgjengelig for alle.

Trondheim Torg 2              Trondheim Torg 3 
Arkitekt: Agraff Arkitektur AS                                                                                                Arkitekt: Agraff Arkitektur AS
        
Oppdal Sten var ett av de fire firmaene som var prekvalifisert til dette prosjektet. Tre av disse firmaene, deriblant Oppdal Sten, la inn anbud.
Alle tre firmaene fikk hver sin del. Oppdal Sten fikk tilslaget på den lyseste steinen i det sentrale feltet, som grenser opp mot statuen av
Olav Tryggvason midt på torget.
Det er skifertypen "Oppdal Trollheimen" som vi skal levere til dette prosjektet. Dette er det største prosjektet som noen gang har vært
levert med skifertypen "Oppdal Trollheimen".

Det totale skiferdekke til prosjektet er 10 400 m2 og skal være tykkelsesjustert til ca. 60 mm. Skiferen skal produseres etter 
Norsk standard 1341, klasse 2, som er den strengeste klassifiseringen for natursteinsdekke, når det gjelder krav til overflate, tykkelse og
andre forhold. All skifer skal leveres med naturplan med sagede kanter.

Det sentrale feltet på selve torvet er totalt 5 900m2 og det er i dette feltet Oppdal Sten skal levere 3 400m2.
Skiferbelegningen i det sentrale feltet skal være på bestemte mål. Hovedmengden av det Oppdal Sten skal produsere er 59,2cm x 59,2cm,
men vi skal også levere skiferen som skal benyttes i selve soluret.

Trondheim Torg 5
Arkitekt: Agraff Arkitektur AS 

Skifertypen "Oppdal Trolheimen" utvinnes i foten av fjellmasivet Trollheimen like ved Nerskogen. Dette bruddet ligger over 1 000 meter
over havet og er derfor kun i drift i sommerhalvåret, fra slutten av mai til oktober. Hovedfokuset i sesongen 2018 i Svahøa-bruddet blir å
ta ut råstoff til prosjektet. Oppdal Sten investerer derfor i en ekstra gravemaskin for å kunne ta ut det råstoffet som trengs til dette
prosjektet og den øvrige tradisjonelle produksjonen av Oppdal Trollheimen. Det vil si at vi dobler gravemaskinkapasiteten i dette bruddet.

Svahøa Trollheimenbruddet Kopi                        Trollheimen naturplan big
Skiferbruddet Svahøa                                                                             Oppdal Trollheimen

I 2017 invessterte vi i en ny femakslet sag i våre produksjonslokaler i Kåsvegen i Oppdal Sentrum. Dette har vist seg at har vært veldig
nødvendig for oss, fordi vi har blitt mer leveringsdyktige på større prosjekter. Begge sagene våre går for tiden på skift for å kunne
produsere så effektivt som mulig.

Siste leveringsfrist til dette prosjektet er for vår del 15.05.19. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2020.