Oppdal Sten + Palmer Gotheim Skiferbrudd

Oppdal Sten tok over Palmer Gotheim Skiferbrudd 16.09.22.


Oppdal Sten er nå eier av alle aksjene i Palmer Goteim skiferbrudd. Avtalen ble signert i midten av september.
Oppdal Sten og Palmer Gotheim Skiferbrudd vil i starten fortsatt være selvstendige bedrifter, men et mål frem i tid er å fusjonere selskapene.

Sammen er vi nå en toltalleverandør av alle skifertypene på Oppdal. Det være seg Oppdal Lys, Oppdal Trollheimen, Oppdal Mørk og Oppdal Mørk Golan.
Forhandlere og kunder kan nå bestille varer fra Oppdal Sten gjennom Palmer Gotheim skiferbrudd og motsatt.

Med dette håper vi at det blir enklere for våre kunder, siden alle varer kan bestilles hos begge produsentene.