Tråkkheller 60 x 80 cm
Tråkkheller 60 x 80 cm, Oppdal Trollheimen