Store brudd 30-40mm, Oppdal Mørk
Store bruddheller, Oppdal Mørk