Store brudd 30-40mm, MO
Store brudd 30-40 mm, Oppdal mørl