Store brudd 30-40mm, Oppdal Mørk
Store brudd 30-40 mm, Oppdal mørl