Tråkkheller 60 x 80 cm, Oppdal Trollheimen
Tråkkheller 60 x 80 cm i Oppdal Trollheimen